Advisering Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van meerdere soorten flora en fauna in Nederland. Gaat u buiten aan het werk, dan is deze wet al gauw van toepassing. Te denken hierbij valt aan sloop, nieuwbouw, renovatie, bomenkap, infrastructurele werken, etc.

DoornEco kan u gedurende het gehele project bijstaan met advies en onderzoek. Vanaf de start van een ecologisch quickscan tot het verzorgen van een ontheffingsaanvraag als dit nodig is. DoornEco is hierbij flexibel en gericht op oplossingen op maat.

Neem vrijblijvend contact op.

Roek

 

Buizerd

 

Reebok