Ecologisch onderzoek

DoornEco voert ecologisch onderzoek uit, in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om zowel quickscans als natuurtoetsen. Ook het uitvoeren van inventarisaties valt onder het werkveld. Inventarisaties zijn meer gerichte onderzoeken, vaak over langere periode of in een groter gebied. Inventarisaties richten zich over het algemeen op één of enkele soortgroepen.

DoornEco kan inventarisaties voor u uitvoeren van de volgende soortgroepen:
• Vleermuizen
• Vogels
• Vissen
• Amfibieën
• Reptielen
• Kleine zoogdieren (life traps)


Kikker

 

Muis

 

Roodborsttapuit